Cari Blog Ini

Jumat, 24 September 2010

Medan Listrik


E = F       
      Q

E = Kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber ( N / C _
F = Gaya Coulomb ( N )
q = muatan uji ( c )


Besar gaya Coulomb antara muatan sumber Q dan muatan ujiq di rumuskan sebagai berikut :
F = k .  Q . q
              r2


Kuat medan listrik di suatu titikk pada jarak tertentu dari sebuah muatan sumber Q di rumuskan sebagai berikut :

E = k .  Q
             r2

Hukum Coulomb


F = k Q1.Q2
            r2


F = besar gaya tarik menarik atau tolak - menolak yang disebut gaya Coulomb ( newton / N )

k = Tetapan atau konstanta pembanding = 9x109 Nm2 / C2
Q1, Q2 = Besar muatan listrik ( coulomb )
r = Jarak antar muatan ( meter )